Hier vind je de privacy verklaring van Ecohof Noorderveer. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Ecohof Noorderveer.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Wij zullen deze privacyverklaring soms wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Ecohof Noorderveer. Deze worden hieronder toegelicht. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

Ecohof Noorderveer stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Ecohof Noorderveer. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Ecohof Noorderveer via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om jou de gevraagde informatie aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en naar welke woonvorm je belangstelling uitgaat.

Analytics 

De website van Ecohof Noorderveer verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Wij maken geen gebruik van deze mogelijkheid. 

Ontvangers

De gegevens die Ecohof Noorderveer ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

E-mail

De e-mail van Ecohof Noorderveer wordt gehost bij Webreus. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Webreus. 

Website

De website en back-ups van de website worden gehost bij Webreus Gegevens die jij achterlaat op de website van Ecohof Noorderveer zijn op de servers van Webreus opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ecohof Noorderveer, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.  Uitschrijven kan alleen maar via deze link. Bij elke nieuwe nieuwsbrief wordt het vermeld.

Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Ecohof Noorderveer via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging  

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Ecohof Noorderveer of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Ecohof Noorderveer prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Ecohof Noorderveer ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. (dit moet nog worden gerealiseerd, maar wordt uitgevoerd op het moment dat de website in de lucht is).

Jouw rechten

Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Ecohof Noorderveer vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ecohof Noorderveer. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Ecohof Noorderveer. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Ecohof Noorderveer vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Ecohof Noorderveer niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via het formulier.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Ecohof Noorderveer jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@ecoaandezaan.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Ecohof Noorderveer verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van informatie over Ecohof Noorderveer via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ecohof Noorderveer de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Ecohof Noorderveer met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd

Ecohof Noorderveer behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Ecohof Noorderveer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ecohof Noorderveer te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Voorzitter Jacob Spaander

administratie@ecohofnoorderveer.nl

MAIL ONS

Mails ons voor vragen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.